O autorce MgA. Sandře Polákové

Celý svůj život žiji v umění v různých podobách. Studovala jsem na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně průmyslový design, spolupracovala jsem s výrobními firmami na změnách designu jejich produktů. Na konci vysoké školy jsem založila vlastní firmu s textilními výrobky SanDog.

 A nyní jsem malířkou energetických obrazů, tvořím čakrové oleje a jsem průvodkyní seberozvoje a to individuálně, nebo v rámci seminářů a kurzů

Věnuji vlastnímu potenciálu, komunikaci s lidmi a práci s energií. A to mě moc baví a naplňuje. 

Mé obrazy byly použity pro podporu písně při natáčení písně 

MÍR ZAČÍNÁ V NÁS

Text písně složila moje kamarádka Veronika Hajníková a hudbu složil Michal Stulík 

Z natáčení

Oficiální klip

O obrazech

Inspirací pro mou tvorbu obrazů je meditace, která se stala součástí mého života. Každý obraz je tvořen s vlastním záměrem a někdy i příběhem, který do něj vkládám. Když obrazy tvořím, jsem ponořena do meditační hudby, které ještě víc pomáhá navýšit vibraci samotného díla. Obrazy mají díky tomu velmi silnou uzdravující energii, která pomáhá k otevření srdce, harmonii a radosti ze života.

Galerie OBAZŮ

Fénix 

ve své plné síle měnit svět

Fénix podle pověsti, je symbolem transformace a znovuzrození. 

Tenhle Fénix už roztáhl svá křídla a vydal se na cestu nového poznání života. Přijal životní příležitost v plné své síle měnit svět.


Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: NA PRODEJ


Atlantida

Místo na Zemi, kde lidí žili v míru, lásce a porozumění

Atlantida je místo na Zemi, kde lidé si vytvořili prostor v symbióze s přírodou a v harmonii mezilidských vztahů. Ač okolo nich bylo rozbouřené moře, silné větry a někdy i bouře, dokázali si díky silnému společnému záměru, žití v lásce, míru a harmonii se vším živým vytvořit úžasnou komunitu soužití.

Rozměr: 110 cm x 70 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: NA PRODEJ


HOJNOST

VYCHÁZÍ ZE STAVU MYSLI

Tenhle obraz je inspirován zdrojem našeho bytí, které symbolizuje žlutobílé světlo uprostřed. Kruh který je plný třpytek, protože vše co se leskne, tak žije. Podívejte se na vodu, která je zdrojem veškerého života s propojením slunce a jeho tepla, je dokonalá kombinace díky níž je život na naší planetě v hojnosti. Protože příroda nám už vše potřebné dává každý den. Stáčí se jen rozhlídnout o kolo sebe.

Rozměr: 130 cm x 130 cm

Technika: Akrylo - olejová malba

Stav: NA PRODEJ


Milující se ANDĚLÉ

SÍLA V PROPOJENÍ 

Dva andělé stojící k sobě čelem symbolizují sílu v propojení muže a ženy. Jejich velká síla je, že jeden bez druhého nemůžou stvořit nový život. Aby mohli stvořit nový život, musí dojít k propojení tenhle dvou bytostí, které do sebe zapadají jako puzzle a společně tvoří celek nekonečné lásky, i když každý má jiné křídla. 

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylo - olejová malba

Stav: NA PRODEJ


ŽIVOT

je stav mysli v přítomném okamžiku

Život z tohoto obrazu evidentní. Když se Dobře zadíváš uvidíš spoustu zvířat, rostlin i bytostí, které jsou v pohybu a užívají si života.

Co je to život?

Je to stav mysli v přítomném okamžiku a stav těla v pohybu. A když ležíš a spíš tvé tělo neustále pracuje, nadechuje se a vydechuje, srdce tluče, krev proudí, atd. Je to spousta činností, které si ani neuvědomujeme a ty se dějí " bez našeho vědomého přičinění ". 

Rozměr: 170 cm x 90 cm
Technika: Akrylová malba
Stav: NA PRODEJ


TOUHA

Obraz inspirovaný labradoritem

Touhy které máme uvnitř sebe chtějí ven na obdiv světa, kde je možné je zhutňovat. A když je zhmotníme, všechny naše buňky v těle se začnou radovat. A tím se naše tělo i mysl uzdravuje.

Když po něčem toužím, ať už je to něco hmotného, nebo nějaká situace, nebo člověk. Měl bych si být plně vědom i pocitu, který chci v daný vytoužený okamžik cítit.

Rozměr: 120 cm x 120 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný


Zázrak

Inspirováno sedmou čakrou

Co je to zázrak v našem životě?

Je to něco, co překonává naše hranice očekávání možného z nemožným. Něco co si ani nedovedeme představit, že by se mohlo stát. Protože naše vzorce očekávání, jsou podřízená naším zkušenostem, nebo tím co jsme viděli v televizi, nebo o tom četli...nebo to když nám o tom někdo vyprávěl.


Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: NA PRODEJ


Laskavost

Dopřej si laskavé a jemné životní situace

Vesmír je plný nekonečných možností, ale my stojíme teď a tady na naší Zemi v tomto těle. A pokud opravdu existuje síla našeho záměru, nebo cíle.  

Zelená barva je ta co nás ukotvuje pevně na Zemi a dává nám krásu pozemského života. Kdy si můžeme užívat to, co máme. 

Růžová barva nás propojuje s našimi sny a tužbami, které tady v hmotě na téhle planetě můžeme prožít, zažít a užít si.  

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný


Fénix

Je symbolem smrti, transformace a znovuzrození

Když vám Fénix vstoupí do života, určitě přináší významné poselství naděje. Má vás ujistit, že opět povstanete z popela, vyvést vás ze zoufalství a nabídnout vám druhou šanci. Obnovuje vaši sílu a posiluje bojového ducha. Najednou začnete vidět příležitosti na místech, které vypadají beznadějně. Bez ohledu na problémy, kterým vás život vystavuje, Fénix vás vyzývá, abyste vytrvali a nevzdali se.

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný


Dragons in love

Energie našeho života

 Jsou dva propojení draci do tvaru srdce, symbolizují životní plynutí milujících se bytostí.

Vše do sebe zapadá, je v harmonii a ladí víc, než si umíme představit.

Dva draci na obraze, jsou dvě energie v nás. Ta fialová nás propojuje s vesmírem na kolektivní vědomí, kde víme, že vše jen JE dokonalé, takové jaké JE.
Ta bílo stříbrná nás propojuje s naší planetou, s naším tělem, s hmotou a emocemi, které si můžeme tady užívat a prožívat. 


Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný


Srdeční čakra

Láskou, není dobré a ani špatné, prostě to jen je.

Když jsem začala malovat obraz, myslela jsem si ze růžová i zelená by měla mít stejný prostor, aby to bylo v rovnováze. Ale pak jsem pochopila, že ač růžová má menší prostor, tak svou září, je tak silná, že může zelené dát víc prostoru, aby to bylo pro mě v souladu.   

Jak říká staré pořekadlo, někdy méně je více.

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný


All in my mind

Vše je v mé mysli

Tmavě modrá barva je symbilem šesté čakry, tery třetího oka.

Vše je v naší mysli a co si v ní vytvoříme to žijeme. Všechny naše přesvědčení, co nám o životě řekli rodiče, všechny naše zkušenosti z různých situací a další okolnosti, co se nám v životě dějí.

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný


Komunikace

Co je dobré a co zlé, je úhel pohledu.

Obraz je jako moře a z úhlu pohledu člověka, tam kde jsou tmavé barvy, které na první pohled můžou působit jako temné a hluboké moře, ze kterého může jít až strach z neznáma a velké hloubky. A světle modrá barva, symbolizuje mělkou vodu bezpečí.

Ale pokud jsi ryba, můžeš mít jiný úhel pohledu, protože tam, kde je málo vody, jako ryba jsi v ohrožení a tam, kde je hloubka jsi v bezpečí a cítíš obrovskou volnost a bezpečí.


Rozměr: 100 cm x 100 cm
Technika: Akrylová malba
Stav: prodaný


Má cesta

v kruhu života

Obraz je inspirovaný sedmou čakrou, která má barvu fialovou a říká se jí také korunní čakra, je to čakra napojení

Obraz Má cesta je mandala, které má jasné hlavní čtyři směry sever, jih, východ západ, které symbolizují životní cykly. V indiánských kulturách se po tisíce let používal k tomu, aby vnesl do kmene harmonii a blahobyt.  

Rozměr: 110 cm x 70 cm
Technika: Akrylová malba
Stav: prodaný 


PROPOJENÍ

"Díky tobě, cítím více sebe."


Obraz je velmi harmonický a symbolizuje propojenost rodiny. 

Kdy muž je symbolem jasnosti a pevnosti, stojí ve své mužnosti a má podporu a důvěru své ženy ve všem co dělá a ve všem pro co se rozhodne. 

A žena si plyne a už jen svým bytím je dokonalá taková jaká je. Cítí velkou podporu od svého muže v tom co ji baví a dělá jí radost.

Rozměr: 40 cm x 40 cm
Technika: Akrylová malba
Stav: NA PRODEJ 


Modrý anděl

Moudrost a poznání

Inspirací obrazu je šestá čakra, která má barvu tmavě modrou a nachází se v oblasti třetího oka

Modrý anděl je v souladu se svým srdcem a se svou duší, je na správné cestě. V jeho tělo je jako ležatá osmička, symbol nekonečna ve všech oblastech života - lásky, pochopení, zdraví, úspěchu a hojnosti na všech úrovních.

Rozměr: 100 cm x 160 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: NA PRODEJ   


Bezpodmínečná Láska

"Miluji Tě, neboť v Tobě vidím sebe!"

Láska bez podmínek je tam, kde je vzájemný respekt bez potřeby druhého měnit. Oba partneři vědí a cítí, že již nemusí nic předstírat a dokazovat, našli se a ctí se navzájem. V tomto partnerství sídlí forma uvědomění, že každý je zodpovědný sám za sebe a díky zdravě ukotvené sebeúctě mizí potřeba druhého soudit. 

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: NA PRODEJ


Dar

Dar je něco co nabízíš životu nezávazně, aniž něco očekáváš zpět

Obraz je inspirován čtvrtou čakrou, která má barvu zelenou a nachází se na místě srdce. Na obraze je Matka Země, která nám dává darem v lásce vše co potřebujeme k životu: vzduch, oheň, vodu, půdu, teplo i zimu, neuvěřitelné množství a druhů rostlin, zvířat, které můžeme jíst. Je neuvěřitelné co na téhle planetě dostáváme darem.

Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba

Stav: prodaný