Fénix

Je symbolem smrti, transformace a znovuzrození 


V mnoha kulturách, například řecké, egyptské nebo čínské, se objevuje mýtus o tajemném ptákovi, který umírá v ohnivých plamenech a znovu se rodí z vlastního popela. Je symbolem smrti, transformace a znovuzrození a jako silný duchovní totem reprezentuje sílu a obnovu.


Když vám Fénix vstoupí do života, určitě přináší významné poselství naděje. Má vás ujistit, že opět povstanete z popela, vyvést vás ze zoufalství a nabídnout vám druhou šanci. Obnovuje vaši sílu a posiluje bojového ducha. Najednou začnete vidět příležitosti na místech, které vypadají beznadějně. Bez ohledu na problémy, kterým vás život vystavuje, Fénix vás vyzývá, abyste vytrvali a nevzdali se.

Symbolický význam Fénixe se postupem času měnil. Ve starověkém Egyptě byl identifikován se sluncem, v Římě se stal symbolem císařské moci, v křesťanském učení symbolizoval nejen nesmrtelnost ducha, božskou lásku a požehnání, ale i znovuzrozeného Krista. Jako bytost, která neustále mění formu, Fénix představuje myšlenku, že konec je jen dalším začátkem. Stejně jako tento mocný mýtus, symbol Fénixe se bude v lidské fantazii a legendách rodit znovu a znovu... 

Obraz je malován se záměre osobní transformace: Můj život je ještě úžasnější než si umím představit


Rozměr: 100 cm x 100 cm

Technika: Akrylová malba