7čakra

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. 

Vyživuje: mozkové žlázy, oči, celý organismus

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Tón: H

Mantra: ÓM /ÓM-SATJAM-ÓM/

Příslušný bůh: Šiva

Symbolické zvíře: Had /kundaliní/

Planeta: Neptun

ČAKRA: korunní čakra, čakra temene hlavy
NÁZEV: sahasrara - tisícerá
BARVA: fialová, bílá, zlatá
POLOHA: je nejvýše, na vrcholu lebky, v bodě temene hlavy a otvírá se nahoru
ČÁSTI TĚLA: velký mozek
ŽLÁZY: šišinka mozková /epifýza/
HORMONY: serotonin, melatonin
AROMATERAPIE: kadidlo - jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry, lotos -jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.
KAMENY: ametyst, křišťál, celestin, jadeit, diamant, zlatý kalcit
SPÁNEK: jen bdělý spánek

Harmonická funkce: V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost. Vyrovnané energie v 7. čakře znamenají přístup do nevědomí, do otevřenosti vůči vyšším energiím. Spojení s vesmírem, cítíme duševní sílu a vnitřní rovnováhu.

Disharmonické funkce:
Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.
Nedostatek energie se projevuje nedostatkem životní radosti a nedostatečnou silou k činu a rozhodnutí. Je-li energie nadbytek, dochází k neukojeným citů, které vznikají následkem nerealizované energie, dochází k frustraci, depresím, destruktivním a nevypočitatelným myšlenkovým formám a vyjadřování. Alternativou k tomu je potom často útěk do množství aktivit, spojených s přáním mít co největší zodpovědnost a dokázat tak vlastní zdatnost. V tělesné úrovni se nedostatek energie projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy. Také přehnaný strach před smrtí je někdy symptomem nevyvážené 7. čakry. Máme sklony k černé magii a proklínání, pověrčivosti, stahování se do ústraní a nezájem o světské bytí. Lidé s narušenou funkcí sedmé čakry potřebují láskyplné vedení, které jim pomůže znovu vnést do života světlo. Problémy spojené s nesprávným tokem energie v sedmé čakře se mohou projevovat depresemi a dalšími psychickými onemocněními.

Řeč těla: Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen, chybí radost ze života, často uniká z reality, je otupělý, cítí se vyčerpaný, není se schopen racionálně rozhodnout. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou: Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence, chronická onemocnění a oslabení imunity, bolesti hlavy, nervové poruchy, ochrnutí, rakovina.

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry: Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života.

Účinky zvuků:Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost výjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.

Účinky barev: Korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá

Účinky vůní: Kadidlo - jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry. Lotos - vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.